Customer service - Contact us

Information about store

 • 4cars s.r.o
 • Email: 4cars@4cars.sk
 • 4CARS s.r.o. 4cars s.r.o, Rozvojová 2/2343, Košice

  Monday - Friday: 8:00-16:00

  Saturday - Sunday: Closed

  IČO: 47199881, IČ DPH: SK2023798282 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, číslo vložky: 320601/V

  Bankové spojenie: IBAN: SK92 1100 0000 0029 2089 6216, SWIFT: TATRSKBX

  Zodpovedný vedúci: Peter Martoňák; Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj Vrátna 3 043 79 Košice 1 tel.: 055/6220 781 e-mail: ke@soi.sk

Send message

 

Invoice problems

Reclaim solving

Problems with webapp, xml feeds, csv feeds, technical support ...

Product management, buy and sell products, partnership agreement....

BEST SUPPLIER FOR YOUR SALE OR ESHOP

Since 2013 we are with you 24/7, to be your right choice for your business.

More

Agree

Site use cookies.