New

4CARS Čistič motora - 750ml/pumpička

4CARS 4CARS

96412Čistiací prípravok na umývanie všetkých druhov motorov. Rýchlo a bez námahy rozpúšťa akúkoľvek nečistotu ako mastnotu, karbónové osadeniny, olej atď. Dokonale odstráni nečistoty, rozpúšťa mastnotu, olej, čistiace účinky, nepoškodzuje plasty a pryže.
Návod na použitie: Čistící prípravok na umývanie všetkých druhov motorov. Rýchlo a bez námahy rozpúšťa a odstraňuje nečistotu ako je prach, mastnota, karbónové usadeniny, olej atď. Nepoškodzuje plasty a gumy. Nastriekajte rovnomerne na vychladnutý motor a nechajte pôsobiť 1- 5 minút. Potom nečistotu pomocou kefy alebo špongie mechanicky odstráňte a opláchnite vodou. V prípade potreby postup opakujte. Vlastnosti: dokonale odstraňuje nečistoty, rozpúšťa mastnotu, olej, čistiace účinky, nepoškodzuje plasty a gumu. Podľa Nariadenia ES 648/2004 obsahuje: menej ako 5% neiónových povrchovo aktívnych látok, menej ako 5% EDTA a jej soli, menej ako 0,2% NTA (kyselina nitriltrioctová) a jej soli. Skladovanie: pri +5 oC až +25 oC doba skladovania 48 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Výstražné slovo: pozor Výstražné upozornenie: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
Šírka 7 cm
Výška 27.5 cm
Hĺbka 8.5 cm
Váha 0.81 kg

najlepší dodávateľ pre vašu predajňu alebo eshop

Sme s vami 24/7 od roku 2013 aby sme boli tou správnou voľbou pre váš obchod.

Viac

Súhlasím

Táto stránka používa cookies na ukladanie údajov, ktoré zabezpečujú plnohodnotnú funkcionalitu tejto stránky. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia, dávate nám súhlas na ukldanie cookies o tejto stránke.