New

4CARS Prípravok proti zahmlievaniu skiel - 750ml/pumpička

4CARS 4CARS

96320Účinný prípravok proti zahmlienaviu skiel v aute. Čistí sklo, zabraňuje zahmlievaniu, zlepšuje viditeľnosť, čistiace účinky, nezanecháva stopy.
Návod na použitie: Účinný prípravok proti zahmlienaviu skiel v aute. Pred použitím prípravok pretrepte! Prípravok aplikujte rozprašovačom rovnomerne na sklo, nechajte chvíľu pôsobiť a suchou, čistou handrou vyleštite. V prípade potreby postup opakujte. Po aplikácii iných čistiacich prostriedkov je potrebné postup opakovať. Chráňte pred mrazom! Prípadný sediment nie je na závadu. Vlastnosti: čistí sklo, zabraňuje zahmlievaniu, zlepšuje viditeľnosť, čistiace účinky, nezanecháva stopy. Podľa Nariadenia ES 648/2004 obsahuje: menej ako 5% aniónové povrchovo aktívne látky, parfum, LIMONENE, CITRAL. Skladovateľnosť: pri +5 oC až +25 oC doba skladovania 48 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Výstražné slovo: pozor Výstražné upozornenie: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
Šírka 7 cm
Výška 27.5 cm
Hĺbka 8.5 cm
Váha 0.81 kg

najlepší dodávateľ pre vašu predajňu alebo eshop

Sme s vami 24/7 od roku 2013 aby sme boli tou správnou voľbou pre váš obchod.

Viac

Súhlasím

Táto stránka používa cookies na ukladanie údajov, ktoré zabezpečujú plnohodnotnú funkcionalitu tejto stránky. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia, dávate nám súhlas na ukldanie cookies o tejto stránke.