New

4CARS Rozmrazovač skiel - 750ml/pumpička

4CARS 4CARS

96436Účinný prípravok na odstraňovanie námrazy zo skiel automobilov. V dóze s mechanickým rozprašovačom.
Návod na použitie: Účinný prípravok na odstránenie námrazy zo skiel automobilov v dóze s mechanickým rozprašovačom. Pred použitím nádobku dobre pretrepte. Prípravok nastriekajte rovnomerne na námrazu skiel a nechajte pôsobiť. Zvyšky námrazy odstráňte stieračmi, handrou alebo stierkou. Pri opätovnom zamŕznutí postup opakujte a po odstránení zvyškov sklo utrite do sucha. V období silných mrazov možno použiť ako prevenciu proti zamŕzaniu. Vlastnosti: dokonale odstráni námrazu, zabraňuje opätovnému zamŕzaniu, vytvára ochranný film, nepoškodzuje plasty a gumy. Podľa Nariadenia ES 648/2004 obsahuje: < 0,2% aniónové povrchovo aktívne látky, farbivo. Zoznam zložiek a kartu bezpečnostných údajov na vyžiadanie. Skladovanie: do +25 oC doba skladovania 48 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Výstražné slovo: pozor Výstražné upozornenie: H226 Horľavá kvapalina a pary. Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
Šírka 7 cm
Výška 27.5 cm
Hĺbka 8.5 cm
Váha 0.81 kg

najlepší dodávateľ pre vašu predajňu alebo eshop

Sme s vami 24/7 od roku 2013 aby sme boli tou správnou voľbou pre váš obchod.

Viac

Súhlasím

Táto stránka používa cookies na ukladanie údajov, ktoré zabezpečujú plnohodnotnú funkcionalitu tejto stránky. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia, dávate nám súhlas na ukldanie cookies o tejto stránke.