4CARS SET PREMIUM - Odstraňovač hmyzu, Čistič diskov, Čistič skiel + handrička zadarmo

4CARS 4CARS

SET-4CARS-HDS4CARS 4SET, ktorého obsahom balenia je odstraňovač hmyzu, čistič diskov, čistič skiel + handrička zadarmo
Balenie obsahuje 4 kusy a to: 4CARS Odstraňovač hmyzu - 750ml/pumpička - Dôkladne a rýchlo odstráni zaschnuté zvyšky hmyzu. Vysoko účinné čistiace účinky. Nepoškodzuje umelé hmoty, laky a sklo. Návod na použitie: Dôkladne a rýchlo odstráni zvyšky hmyzu z čelných skiel, vonkajších zrkadiel, reflektorov a karosérie. Vynikajúce čistiace účinky. Nepoškodzuje umelé hmoty, laky, sklá a gumy. Najprv odstráňte umytím hrubé nečistoty. Prípravok pretrepte a nastriekajte na hmyzom znečistené miesta. Nechajte pôsobiť cca 1 – 2 minúty. Uvoľnené nečistoty prípadne odstráňte vlhkou handričkou alebo špongiou a ošetrené miesta dôkladne opláchnite vodou. Pred umývaním v automatickej linke nechajte prípravok chvíľu pôsobiť. Pozor – nenechajte nastriekaný prípravok zaschnúť. Nikdy nepoužívajte na rozpálený lak a na slnku. Pri opravách laku a u chúlostivých umelých hmôt zistite znášanlivosť na skrytom mieste. Chráňte pred mrazom. Vlastnosti: nepoškodzuje umelé hmoty, laky, dôkladne odstraňuje zvyšky hmyzu, čistiace účinky, nepoškodzuje plasty a gumu. Podľa Nariadenia ES 648/2004 obsahuje: menej ako 5% aniónových povrchovo aktívnych látok, parfum, LIMONENE, farbivo. Zoznam zložiek a kartu bezpečnostných údajov na vyžiadanie. Skladovateľnosť: pri +5 oC až +25 oC doba skladovania 48 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 4CARS Čistič diskov - 750ml/pumpička - Prípravok je určený k rýchlemu vyčisteniu oceľových a liatych diskov a plastových krytov kolies, rozpušťa brzdový prach, dokonale čistí povrch disku, chrání, konzervuje, obnovuje, nepoškozuje plasty a gumy. Návod na použitie : Intenzívny čistiaci koncentrát pre disky kolies z ľahkých kovov a oceli. Rozpúšťa brzdný prach. Nepoškodzuje povrchovú vrstvu disku. Odstráňte hrubé nečistoty. Prípravok pretrepte a nastriekajte celoplošne na suchý, vychladnutý disk kolesa. Nechajte pôsobiť cca 2 min. a pomocou kefy alebo hubky mechanicky odstráňte nečistoty a opláchnite vodou. V prípade potreby postup opakujte. Nenechajte nastriekaný prípravok zaschnúť. Nepoužívajte na slnku. Zasiahnuté lakované plochy ihneď omyte vodou. Odporúčame najskôr odskúšať na skrytom mieste. Vlastnosti: chráni, konzervuje, obnovuje, rozpúšťa brzdný prach, nepoškodzuje povrch disku, vhodný pre disky z ľahkých zliatin a oceli. Nebezpečné zložky: kyselina ortofosforečná (EC: 231-633-2), etoxylované alkoholy C12-C15 (EC: 500-195-7). Podľa Nariadenia ES 648/2004 obsahuje: 5% alebo viac, ale menej ako 15% fosfátov, menej ako 5% neiónových povrchovo aktívnych látok, parfum, LIMONENE, CITRAL. Zoznam zložiek a kartu bezpečnostných údajov na vyžiadanie. Skladovanie: pri +5 oC až +25 oC doba skladovania 48 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Výstražné slovo: nebezpečenstvo Výstražné upozornenie: H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H315 Dráždi kožu. Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. 4CARS Čistič skiel - 750ml/pumpička - Čistič skiel nezanecháva šmuhy, rozpúšťa mastnotu, nikotín, čistiace účinky, nepoškodzuje plasty a gumu. Návod na použitie: Nádobku potrepte a prípravok nastriekajte na sklo. Rozotrite po celej ploche skla. Vyleštite čistou handričkou a v prípade vetšieho znečistenia postup opakujte. Vlastnosti:nezanecháva šmuhy, rozpúšťa mastnotu, čistiace účinky, nepoškodzuje plasty a gumu. Podľa Nariadenia ES 648/2004 obsahuje: aniónové povrchovo aktívne látky, parfum, farbivo. Zoznam zložiek a kartu bezpečnostných údajov na vyžiadanie. Skladovateľnosť: pri +5 oC až +25 oC doba skladovania 48 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Výstražné slovo: pozor Výstražné upozornenie: H226 Horľavá kvapalina a pary. Bezpečnostné upozornenie: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. LAMPA Čistiaca utierka zo 100% prírodnej bavlny 70x70cm - Čistiaca utierka je výborných doplnkom do auta v prípade upratovania. Utierka veľmi dobre saje, je ideálny pre leštenie a predovšetkým nezanecháva šmuhy.
Váha 2.6 kg

najlepší dodávateľ pre vašu predajňu alebo eshop

Sme s vami 24/7 od roku 2013 aby sme boli tou správnou voľbou pre váš obchod.

Viac

Súhlasím

Táto stránka používa cookies na ukladanie údajov, ktoré zabezpečujú plnohodnotnú funkcionalitu tejto stránky. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia, dávate nám súhlas na ukldanie cookies o tejto stránke.